• Polski
 • English

Kongers Polska Chemia

Piąta edycja największego wydarzenia branży chemicznej w Polsce organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego odbędzie się już 13 - 14 czerwca 2018 roku w Wieliczce. Mamy zaszczyt być jednym z partnerów tego ważnego spotkania. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do naszego stanowiska.

Sukces poprzednich edycji Kongresu „Polska Chemia” pokazał, jak potrzebne dla polskiego sektora chemicznego jest stworzenie platformy do dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań technologicznych, prowadzenia procesów inwestycyjnych, bezpieczeństwa procesowego, innowacji czy wpływu otoczenia prawnego i ekonomicznego. Poprzednie spotkania podczas Kongresu stały się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz strategii dla branży chemicznej. Wśród zapraszanych gości są wybitni przedstawiciele świata biznesu, nauki, organizacji branżowych, polityki, a także największych firm polskiego sektora chemicznego.

Jako Besst Group mamy zaszczyt zasilać poczet członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego a także brać aktywny udział w jej autorskim programie „Bezpieczna Chemia”.

Szczegółowe informacje na temat Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz jej programu „Bezpieczna Chemia” znajdują się na stronach:
www.pipc.org.pl
www.programbezpiecznachemia.pl

 

 

 

 

 

Oferowane Usługi

 • Sytuacja kryzysowa

  Sytuacja kryzysowa – sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych…

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

 • Zarządzanie kryzysowe

  Zarządzanie kryzysowe - działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.